Om oss

Byggmester Helge Krokeide AS er en byggmesterbedrift som tilbyr totalentreprise i Bergen på alt av jobber og oppdrag innen byggebransjen. Vi startet opp i 1974 og feirer 40-års jubileum i 2014. Vi har jobbet i bransjen siden 1968, og har en drøss med fornøyde kunder, både i næring- og privatsektoren. Vi tilbyr å kunne utføre store oppdrag innen nybygg, totalentrepriser, rehabilitering, innredning til kontor- og forretningsbygg, og har stor kapasitet på mannskap.

Byggmester Helge Krokeide AS har etter hvert et stort kontaktnettverk, og har mange gode samarbeidspartnere blant elektrikere, rørleggere og blikkenslagere. Vi er svært opptatt av at alt arbeid skal utføres i henhold til gjeldende lover og forskrifter, og som en ekstra trygghet for deg som kunde er vi medlem i Byggmesterforbundet og innehar følgende sentral godkjenning:

  • Søker i tiltaksklasse 1
  • Utførelse av Overordnet ansvar for utførelse (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) i tiltaksklasse 1

Hvorfor skal du velge en mester?

Mange kan spørre seg om hva poenget med å velge en mester er. Vel, her er et forsøk på å gi deg et svar på dette og overbevise deg om at en tømrermester er den best kvalifiserte til å utføre tømrerarbeid.

En mester har solid fagkompetanse

En mester har fag-/svennebrev, toårig mesterutdanning og lang praksis i yrket sitt.

En mester er en seriøs yrkesutøver

Mesterutdanningen er en formell videreutdanning for en håndverker innen eget fag, og gir høy kompetanse både som bedriftsleder og faglig leder.

Mesternettverk

En mester er en del av et landsomfattende nettverk av mestere i mange fag og bransjer. Du finner de godkjente mesterne på www.mesterregisteret.no

Mestermerket og mestertittelen

En mester kan benytte mestermerke og mestertittel når han eller hun markedsfører seg og bedriften sin.

En mester leverer kvalitet

Arbeid gjort av en mester bygger på gode håndverkstradisjoner. Mesteren sikrer fagmessig utført arbeid og riktig bruk av teknikker.

En mester er løsningsorientert

En mester har gjennom sin utdanning og arbeidspraksis lært seg å være løsningsorientert. Som kunde får du gode råd og fagmessig oppfølging.

En mester tar ansvar for ansatte og for faget

En mesterbedrift arbeider aktivt med kompetanseheving blant de ansatte og tar ansvar for opplæring av lærlinger. Mesteren utvikler fagkunnskapen og fører kompetansen videre til nye generasjoner.

En mester tar ansvar for miljøet

I kraft av sin kompetanse ivaretar en mester miljømessige hensyn ved utførelse av håndverkstjenester.

En mester gir trygghet

En mester utfører arbeidet sitt med basis i lange håndverkstradisjoner og overholder dagens regelverk. Kunden orienteres om alternative løsninger mht. pris og kvalitet.

En mester ivaretar dine interesser som forbruker

En mester inngår skriftlige avtaler, også for mindre arbeider. Dette ivaretar både kundens og mesterbedriftens interesser.

En mester gir trygge arbeidsplasser

En mester har med bakgrunn i sin utdanning og arbeidspraksis høy kompetanse på å etablere og drive en bedrift. Dette gjør bedriften solid og trygg både som arbeidsplass og i forholdet til kunden.

En mester er fremtidsrettet

En mester er en frontfigur i faget sitt og har stor endringsberedskap. Han/hun ser potensialet i moderne materialer, redskaper og teknikker og skaper nye muligheter tuftet på gamle tradisjoner.

Det er lønnsomt å velge en mester

I kraft av sin erfaring og fagkunnskap kan en mester styre både store og små prosjekter mot et godt resultat.